Rynek w Goświnowicach
Panorama Goświnowic z XX w.
LKS Goświnowice
Nieistniejący już pałac w Goświnowicach
Góra Krzyżowa w mglisty poranek
Panorama
Fragment Messtischblatt'u z 1938 roku

W pobliżu naszej miejscowości, a dokładnie między Goświnowicami, a Radzikowicami szwedzka firma Eolus planuje budowę farmy wiatrowej składającej się z 20 turbin o  pojedynczej mocy 7MW. Każdy z tych wiatraków miałby 140 metrów masztu, a całkowita wysokość w stanie wzniesionego śmigła wynosiłaby 210 metrów! Liczby te robią wrażenie, niestety negatywne, szczególnie, że inwestor nie stawiał jeszcze tak wysokich turbin, a planowana odległość od najbliższych zabudowań w Goświnowicach to tylko ok 950 metrów.

Przez wiele lat to my, mieszkańcy Goświnowic, będziemy ponosić te negatywne konsekwencje postawienia turbin, a jest ich niemało:

 • hałas praktycznie 24h/dobę
 • niesłyszalne infradźwięki rujnujące zdrowie
 • migotanie cienia
 • spadek wartości nieruchomości
 • dewastacja krajobrazu
 • zakłócenia sygnału telefonii komórkowej oraz odbioru tv naziemnej

Na załączonym szkicu widać porównanie wielkości planowanych turbin, w stosunku do innych obiektów

 porownanie wysokosci goswinowice

Czy inwestycja ma zatem jakiekolwiek zalety? Na spotkaniu z mieszkańcami inwestor starał się przedstawić argumenty przemawiające za postawieniem wiatraków, przedstawiając pozytywny wpływ na lokalny rynek, jednak między wierszami dało się odczytać, że są to bardzo mgliste deklaracje, wręcz bez pokrycia. Eolus przedstawia się jako firma szwedzko-polska, jednakże wprost wskazuje ze liczy na bezpośrednie dostarczanie wyprodukowanej energii do pobliskiej strefy ekonomicznej, gdzie pierwsze skrzypce gra belgijski Umicore. Oznacza to, że szwedzka firma będzie dostarczała energię belgijskiemu przedsiębiorstwu z pominięciem polskiego regulatora. Co prawda planowana ustawa o energii wiatrowej nakazywałaby sprzedaż mieszkańcom gminy części wyprodukowanej energii w niższej cenie, lecz nie precyzuje w jakiej. Oczywiście gmina będzie otrzymywała podatki z tejże inwestycji, ale nie wynagrodzi to nam, mieszkańcom, niedogodności jakie poniesiemy. Inwestor zapewnia, że będzie korzystał z usług lokalnych dostawców i serwisantów, ale nie da się nie zauważyć że jedynym beneficjentem inwestycji będą właściciele działek, którzy wydzierżawią je pod farmę wiatrową.

Dlaczego akurat Goświnowice? Przemawia za tym odpowiednie ulokowanie linii wysokiego napięcia, oraz położenie pobliskich fabryk, którym energia byłaby bezpośrednio sprzedawana. Jednocześnie na spotkaniu z mieszkańcami na wstępie podkreślono, że inwestor nie buduje tam, gdzie jest niemile widziany. Co ciekawe zaznaczono, że w rodzimej Szwecji lokalne społeczności są sceptyczne do tego typu przedsięwzięć. Nie dziwi nas taki stan rzeczy i uważamy, że nikogo nie powinien dziwić nasz sprzeciw wobec budowy farmy wiatrowej, co więcej mamy pełne prawo żądać rezygnacji z jej budowy w Goświnowicach.

 

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ POPRZEZ WYPEŁNIENIE ANKIETY

https://forms.gle/zAQNEwrVzdQo2we99

 • Katalog wykonawcy (1)
 • Katalog wykonawcy (10)
 • Katalog wykonawcy (11)
 • Katalog wykonawcy (12)
 • Katalog wykonawcy (13)
 • Katalog wykonawcy (14)
 • Katalog wykonawcy (15)
 • Katalog wykonawcy (16)
 • Katalog wykonawcy (17)
 • Katalog wykonawcy (18)
 • Katalog wykonawcy (19)
 • Katalog wykonawcy (2)
 • Katalog wykonawcy (3)
 • Katalog wykonawcy (4)
 • Katalog wykonawcy (5)
 • Katalog wykonawcy (6)
 • Katalog wykonawcy (7)
 • Katalog wykonawcy (8)
 • Katalog wykonawcy (9)

Nasze lokalne Goświnowickie Koło Gospodyń Wiejskich wraz z partnerem, którym są Lasy Państwowe będzie promowało zdrową żywność pochodzenia leśnego. Już w najbliższą sobotę, 2 września 2023 r., podczas XIII Rodzinnego pikniku Goświnowickiego Dożynek Parafialno-Sołeckich, Koło Gospodyń Wiejskich będzie oferowało dziczyznę wraz z kaszą oraz kapustą. Będzie to miało miejsce na stadionie przy budynku świetlicy od godziny 17:00. Na pewno będzie można spotkać także myśliwego, a być może także leśniczego, bądź osobę z ramienia Lasów Państwowych, którzy będą potrafili odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące prozdrowotnego wpływu jedzenia pochodzącego z lasów. Lasów, które od zarania dziejów karmią człowieka. 

Należy pamiętać, że dziczyzna jest zdrowym mięsem, z wysoką zawartością żelaza, bogatym źródłem niezbędnych witamin oraz minierałów, o korzystnym stosunku kwasów omega-6 do omega-3. Mitem jest także jego wysoka kaloryczność, bo w 100g jest to ok. 115kcal, a wysoka zawartość białka i niskiej zawartości tłuszczu jest doskonała także dla osób uprawiających sporty. Warto także wspomnieć, że mięso to jest wolne od anybiotyków, gdyż zwierzęta te żyjąc na wolności same dobierają sobie pokarm i nie są sztucznie karmione. Lasy Państwowe także dbają o ich dobrostan.

Lasy to nie tylko zwierzyna. Grzyby, jeżyny, zioła także karmią ludzi nie tylko w momencie ich zbioru, lecz także po ich tradycyjnej konserwacji typu suszenie, marynowanie, są doskonałym zabezpieczniem na zapas. Samo obcowanie z lasem, jego szumem drzew, otaczającą nas zielenią działa na ludzki organizm kojąco i uspokoi skołatane nerwy oraz wyciszy niejedną osobę. 

Po więcej informacji dotyczących Lasów Państwowych warto wejść na stronę internetową: https://www.lasy.gov.pl/pl

 • Lasy Państwowe jako Nasz Partner wydarzenia Smaczne z natury - blisko z lasu do stołu
 • Lasy Państwowe w 2024 będą obchodziły setną rocznice
 • Natura od kuchni
 • Smaczne z natury - blisko z lasu do stołu

Logo Lasy Państwowe

Już w najbliższy czwartek 18 maja 2023 roku w Świetlicy Wiejskiej, odbędą się dwa zebrania o podobnym celu. Pierwsze z nich, Zebranie założycielskie KGW Goświnowice, rozpocznie się o godzinie 18:00, na którym oficjalnie zostanie zainaugurowane Koło Gopspodyń Wiejskich w Goświnowicach. Aby nie fatygować mieszkańców wielokrotnie, o godzinie 18:45 w pierwszym terminie, a następnie o godzinie 19:00 nastąpi rozpoczęcie Zebrania Wiejskiego w drugim terminie. Jego tematem będzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy użyczenia Świetlicy Wiejskiej przy ul. Radzikowickiej 8A  Kołu Gospodyń Wiejskich.

Poniżej plan dla lepszej orientacji:

18:00 - Zebranie założycielskie KGW Goświnowice

18:45 - I Termin Zebrania Wiejskiego

19:00 - II Termin Zebrania WIejskiego

 • 01. Ogłoszenie dotyczące inauguracji KGW Goświnowice
 • 02. Ogłoszenie dotyczące Zebrania Wiejskiego

W ostatnim czasie zaproponowana została piękna inicjatywa założenia w naszej miejscowości Koła Gospodyń Wiejskich. Dlatego w najbliższy poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku o godzinie 19:00 w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się spotkanie organizacyjne.

Przypominamy, że aby zarejestrować koło, wystarczy zebrać minimum 10 członków, którzy ukończyli 18 lat i zamieszkują teren, na którym ma działać KGW. Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania. Brane pod uwagę jest tylko pierwsze z nich. Bardzo ważna jest również informacja, iż jednocześnie można być członkiem wyłącznie jednego koła. Zatem, jeśli przynależysz już do innej, podobnej organizacji, nie możesz być założycielem ani członkiem kolejnego koła.

Pierwsze KGW powstawały już 130 lat temu, a na ich spotkaniach dzielono się swoją wiedzą na tematy kulinarne czy prowadzenia domu. Dziś wachlarz działań kół jest w zasadzie nieograniczony, choć kojarzą się przede wszystkim ze wspomaganiem potrzebujących, pielęgnowaniem tradycji czy organizacją różnych uroczystości. W dobie Internetu wydaje się, że sprawnie działające KGW może być także lekarstwem na zanik więzi.

 • Koło Gospodyń Wiejskich

Dziś, tj. 30 marca 2023 r. odbyło się̨ zebranie wiejskie, którego celem był wybór organów Sołectwa Goświnowice tj. Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W zebraniu udział wzięło 170 mieszkańców Goświnowic i pomimo stosunkowo wysokiej frekwencji, nie udało się̨ uzyskać quorum*. W związku z tym po rozpoczęciu zebrania o godzinie 17:00 konieczne było odczekanie kwadransu i rozpoczęcie II terminu zebrania, zgodnie z przyjętym porządkiem.

O stanowisko Sołtysa ubiegali się urzędujący obecnie Damian Kwiatkowski, oraz obecny członek Rady Sołeckiej Krzysztof Krzyżanowski. Głosy rozłożyły się w następujący sposób:

Kandydat

Liczba głosów

Damian Kwiatkowski 

97

Krzysztof Krzyżanowski

65

 

Kolejnym punktem zebrania był wybór pięciu członków do Rady Sołeckiej. Zgłoszono aż 11 kandydatów, ale sam proces wyboru przebiegł sprawnie i bez dogrywki. Głosy rozłożyły się w następujący sposób:

Kandydat

Liczba głosów

Marcin Szostek

61

Leszek Łukasiewicz

56

Krzysztof Krzyżanowski

55

Marta Lachowicz

51

Ewa Janos

50

Mariusz Krusiec

44

Mariusz Mikulski

43

Edyta Bryk

41

Wiesław Gaweł

28

Sylwia Kotyniak

16

Lato Malwina

15

 

Na przewodniczącego Radcy Sołeckiej wybrano Marcina Szostka.

Gratulujemy wygranym i przypominamy, iż spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność za kształt naszego sołectwa!

 • Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2023 (1)
 • Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2023 (2)
 • Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2023 (3)

Już 30 marca 2023 r., czyli w przyszly czwartek, o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Goświnowicach, odbędzie sie zebranie, którego glównym zadaniem bedzie wyłonienie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej dla naszej miejscowości.

Zgodnie z ząrzadzeniem Burmistrza Nysy Nr 1862/2023 z dnia 16 marca 2023 roku wyznaczono I termin Zebrania na godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Goświnowicach, natomiast w przypadku braku quorum, II termin Zebrania odbedzie sie w tym samym dniu o godz. 17:15.

W załaczniku do przedmiotowego zarządzenia przedstawiono także program zebrania:

 

PORZADEK ZEBRANIA

Porządek Zebrania zwołanego na dzień 30 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Goświnowicach w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Goświnowice przedstawia sie nastepujaco:

1)            Otwarcie Zebrania przez Burmistrza Nysy

2)            Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

3)            Sprawozdanie Sołtysa za okres minionej kadencji

4)            Wybór Komisji Skrutacyjnej

5)            Wybór Sołtysa

6)            Ogłoszenie wyników głosowania

7)            Wybór członków Rady Sołeckiej

8)            Ogłoszenie wyników głosowania

9)            Zamknięcie Zebrania

Pełną treść zarządzenia mozna znaleźć pod linkiem BIP Gminy Nysa: https://bip.nysa.pl/?a=6270

Choć od obchodów 150 roczny poświęcenia kościoła minęło już trochę czasu, to niedzielny wieczór 13 listopada 2022 r. na długo pozostanie w naszej pamięci i już na stałe zapisze się w kronice naszej miejscowości.

Po raz pierwszy w historii Goświnowic mieliśmy okazję uczestniczyć w tak wyjątkowym wydarzeniu i wielkim przedsięwzięciu, jakim był koncert Eleni. Ta słynna piosenkarka i charyzmatyczna osobowość dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń, a swoją obecnością uświetniła obchody 150-lecia naszego parafialnego kościoła. Zabrzmiały takie hity jak "Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca", "Po słonecznej stronie życia", "Coś z Odysa", czy "Przystań pod gwiazdami". Z racji swojego greckiego pochodzenia Eleni wykonała także kilka piosenek po grecku, w tym wszystkim dobrze znaną "Zorbę" .

Koncert zgromadził pokaźną publikę, która wtórowała artystce w niejednym przeboju i zapewne wielu z nas nadal nuci "do widzenia mój kochany, do widzenia", które zabrzmiało na bis. Nie mówimy jednak do widzenia, a do zobaczenia i liczymy na więcej kulturalnych wydarzeń w Goświnowicach.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tamtego dnia!

 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (10)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (11)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (12)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (13)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (14)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (15)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (2)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (3)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (4)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (5)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (6)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (7)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (8)
 • 1 Msza z okazji 150 rocznicy budowy kościoła w Goświnowicach (9)
 • 2 Odwiedziny wystawy przez zaproszonych Gości (1)
 • 2 Odwiedziny wystawy przez zaproszonych Gości (3)
 • 2 Odwiedziny wystawy przez zaproszonych Gości (4)
 • 2 Odwiedziny wystawy przez zaproszonych Gości (5)
 • 2 Odwiedziny wystawy przez zaproszonych Gości (6)
 • 2 Odwiedziny wystawy przez zaproszonych Gości (7)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (10)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (11)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (12)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (13)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (14)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (15)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (16)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (17)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (18)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (19)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (2)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (20)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (21)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (22)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (23)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (24)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (3)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (4)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (5)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (6)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (7)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (8)
 • Koncert ELENI w Goświnowicach, 13 listopada 2022 (9)

13 listopada 2022 roku świętować będziemy 150 rocznicę poświęcenia naszego parafialnego kościoła w Goświnowicach. Z tej okazji w przykościelnej salce zorganizowana została wystawa pamiątek związanych z kościołem, ale także z historią naszej miejscowości, która nieodzownie łączy się z przemysłem czyli browarem, cegielnią, a także piękną zabudową, niestety już nieistniejącą.

Wystawa zawiera m.in. oryginalne, przedwojenne pocztówki z wizerunkiem Goświnowic, mapy i nieznane zdjęcia, w tym wiele ujęć z trudno dostępnych miejsc, takich jak dzwonnica czy wnętrze organ.

Na ekspozycji można będzie zobaczyć szyld oraz kolekcję butelek z ówczesnego browaru, pochodzące z końca XIX wieku Mszały Rzymskie, wiele paramentów oraz szat mszalnych, w tym przedwojennych kap czy ornatów rzymskich, a także wiele innych ciekawych przedmiotów.

Zainteresowani będą mogli nabyć okazjonalne pamiątki - kubki, świece, magnesy, breloczki oraz kartki.

Wystawa otwarta będzie do końca listopada, a szczegółowe godziny zwiedzania podane są na plakacie oraz poniżej:

 • 01. PLAKAT WYSTAWA
 • 1. Ekspozycja
 • 2. Ekspozycja
 • 3. Ekspozycja
 • 4. Ornaty

GRAFIK po kliknięciu w Czytaj więcej

Już w najbliższą niedzielę, tj. 13 listopada 2022 roku o godz. 16:00 w murach naszego parafialnego kościoła w Goświnowicach wystąpi znana piosenkarka i wspaniała osobistość - Eleni! Uświetni ona swoim występem obchody 150 rocznicy poświęcenia naszej świątyni. 

Przygotowania do tego wielkiego wydarzenia rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to udało się zebrać imponującą liczbę głosów w Budżecie Obywatelskim, co w konsekwencji zaowocowało przyznaniem dotacji na organizację koncertu.

Przypominamy, że zadanie to jest finansowane w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Nysa na rok 2022 pn. "Koncert na 150 rocznicę konsekracji Kościoła w Goświnowicach", a uczestnictwo w koncercie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwą publikację swojego wizerunku w celach sprawozdawczych. 

 • Plakat ELENI

Już dziś, w sobotę 27 sierpnia odbędzie się Rodzinny Piknik połączony z Dożynkami. Rozpocznie się on uroczystą Mszą Św. o godzinie 14:00, a po niej jak zwykle nie zabraknie atrakcji na stadionie. Przewidziany jest poczęstunek dla mieszkańców i gości. Gwoździem programu będzie ogłoszenie wyników konkursu „Cukierniczy specjału roku”. Ponadto liczne konkursy, w tym mecz piłki nożnej „Panny kontra Mężatki”. Oczywiście nie zabraknie zabawy tanecznej przy akompaniamencie orkiestry. Na stadionie będą dostępne dmuchańce dla dzieci oraz gastronomia.

Zapraszamy również na młodzieżowy turniej piłki nożnej, który rozpocznie się jeszcze przed Piknikiem – od godziny 10:00 do 13:00. Będzie można kibicować rokującym piłkarzom!

Serdecznie zapraszamy!

 • Młodzieżowy turniej piłki nożnej 2022
 • Plan Pikniku Rodzinnego Dożynki 2022

Od dziś, 18 sierpnia 2022 roku, mogą występować utrudnienia w ruchu na ul. Nyskiej w Goświnowicach. Związane jest to ze zmianą lokalizacji przystanku Nyska NŻI, który po zakończeniu prac zostanie przesunięty o około 80 metrów w kierunku Nysy. Dotychczasowa lokalizacja uniemożliwiała bezpieczne korzystanie z przystanku przy wciąż wzrastającym ruchu samochodowym, dlatego na wniosek Sołtysa oraz Rady Sołeckiej rozpoczęto rozmowy o jego przeniesienie. W sprawę było konieczne zaangażowanie Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi, Gminy jako podmiotu odpowiedzialnego za przystanki oraz sprawującego nadzór nad MZK Nysa, oraz samego MZK. Powstanie przystanku będzie obejmowało przykrycie rowu, utworzenie utwardzonego podłoża z kostki brukowej, oraz postawienie wiaty przystankowej, która jest już zakupiona i zostanie zamontowana bezpośrednio po przygotowaniu podłoża. Sama zmiana lokalizacji została poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami, na których inwestycja mogłaby oddziaływać, lecz jeśli będą występowały pytania czy sugestie osobą koordynującą ze strony sołectwa jest członek Rady Sołeckiej Krzysztof Krzyżanowski.

Prace przygotowujące podłoże powinny zakończyć się do końca sierpnia, a następnie do połowy września nastąpi montaż samej wiaty przystankowej. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i mamy nadzieje, że nowo zlokalizowany przystanek zapewni odpowiedni komfort oraz bezpieczeństwo oczekiwania na komunikację miejską.

 • Budowa nowego przystanku (1)
 • Budowa nowego przystanku (2)
 • Budowa nowego przystanku (3)
 • Projekt

Już jutro, 17 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Goświnowicach, odbędzie się spotkanie dotyczące Centralnej Bazy Emisyjności Budynków (CEEB). Tematyka tego spotkania jest bardzo istotna z punktu widzenia każdego właściciela nieruchomości, gdyż jest on zobowiązany do 30 czerwca 2022 roku złożyć deklaracje emisyjności.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informację na temat dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków – program „Czyste Powietrze”, a także wypełnić obowiązkową deklarację, do złożenia której zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca lokalu/budynku, a która dotyczy źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Więcej informacji na rządowej stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 • 01. Spotkanie w Goświnowicach
 • 02. CEEB ulotka

10 marca 2022 r. ogłoszone zostały wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2022, które szczególnie cieszą nas – mieszkańców Goświnowic, gdyż oba projekty obejmujące naszą miejscowość zdobyły najwyższą liczbę głosów. Jesteśmy tym faktem bardzo zbudowani i dlatego serdecznie dziękujemy za ogromne zaufanie, którym każdy z głosujących na przedmiotowe projekty nas obdarzył. 

 • Budowa oświetlenie oraz montaż monitoringu i elementów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Jędrzychów, Goświnowice, Skorochów i Głębinów
 • Koncert na 150 rocznicę konsekracji kościoła w Goświnowicach

Poniżej prezentujemy wykres przedstawiający rozkład wyników. Na uwagę zasługuje fakt, że na oba „goświnowickie” projekty oddano ponad 4000 głosów. Wszystkim głosującym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie! 

Sfinansowane zostaną 4 zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej, natomiast w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym sfinansowanych zostanie 5 zadań.

 • wyniki_infrastruktura
 • wyniki_kultura

Od dziś, 4.02.2022 r., można głosować na tegoroczne zadania budżetu obywatelskiego na rok 2022. W tym roku przewidziane są dwie osobne pule środków – zadanie inwestycyjne oraz organizacja wydarzenia kulturalnego, dlatego też istnieje możliwość oddania dwóch głosów: po jednym na zadanie inwestycyjne i jednym na organizację wydarzenia kulturalnego. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się stworzyć oba projekty obejmujące naszą miejscowość. Dlatego też zwracamy się z ogromną prośbą o oddanie swoich głosów na oba poniższe zadania:

 • Z listy zadań w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej:

TYTUŁ ZADANIA

Nr/Kod wniosku

BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ MONITORINGU I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JĘDRZYCHÓW, GOŚWINOWICE, SKOROCHÓW I GŁĘBINÓW

6/IN/4/2022

 

 • Z listy zadań w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym

TYTUŁ ZADANIA

Nr/Kod wniosku

KONCERT NA 150 ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W GOŚWINOWICACH

5/OR/4/2022

 

MOŻLIWE BĘDZIE TAKŻE ODDANIE SWOJEGO GŁOSU PO NIEDZIELNEJ MSZY W DNIU 06.02.2022 R.

W kolejnych dniach prosimy spodziewać się osób, które będą zbierały głosy poparcia na terenie sołectw na odpowiednich listach, stad prosimy o wyrozumiałość, gdyż budżety są spore i warto zebrać głosy także w ten sposób.

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza głosowanie będzie trwało od 4.02.2022 do 21.02.2022, także przez Internet. Poniżej przedstawiamy instrukcje krok po kroku głosowania przez Internet.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU GŁOSOWANIA PRZEZ INTERNET:

 1.  Wchodzimy na stronę https://nysa-ekonsultacje.eboi.pl/ankiety/zaglosuj/121
 2. Akceptujemy regulamin,
 3. Uzupełniamy niezbędne dane osobowe
 4. Wybieramy odpowiednie zadanie infrastrukturalne: F
 5. Wybieramy odpowiednie zadanie z zakresu organizacji wydarzenia: E
 6. Klikamy "Zagłosuj" 
 7. Wówczas przez około 5 sekund w prawym górnym rogu pojawi się komunikat o tym, że głos został oddany poprawnie!
 • instrukcja_bo_2022

Wszelkie dodatkowe informacje są zawarte na stronie gminy nysa: BUDŻET OBYWATELSKI 2022 (klik)

 • Budowa oświetlenie oraz montaż monitoringu i elementów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Jędrzychów, Goświnowice, Skorochów i Głębinów (1)
 • Koncert na 150 rocznicę konsekracji kościoła w Goświnowicach (1)
Joomla templates by a4joomla