Rynek w Goświnowicach
Panorama Goświnowic z XX w.
LKS Goświnowice
Nieistniejący już pałac w Goświnowicach
Góra Krzyżowa w mglisty poranek
Panorama
Fragment Messtischblatt'u z 1938 roku
Contents[Hide]

PARAFIA NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GOŚWINOWICACH

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Goświnowicach jest rzymskokatolicką parafią położoną w metropolii katowickiej, diecezji opolskiej, w dekanacie otmuchowskim. 


MSZE ŚWIĘTE I SAKRAMENTY

Dni powszednie: 18:00 (w kościele w Goświnowicach)

Niedziele i święta: 8:00, 11:00

Ponadto w kaplicy w Ulanowicach: 9:30 tylko w niedziele

Spowiedź: codziennie 15 minut przed każdą Mszą Świętą, w soboty 30 minut przed Mszą.

Począwszy od Wielkanocy 2020 prafia prowadziła transmisje niedzielnych Mszy Świętych na swoim kanale YouTube, który można znaleźć pod TYM ADRESEM. Dekretem biskupa wszystkie transmisje Mszy Świętych były niezwłocznie usuwane, a od 13 czerwca 2021 roku parafia nie prowadzi transmisji ze względu na poluzowanie obostrzeń sanitarnych.


KANCERALIA PARAFIALNA

KANCERALIA PARAFIALNA JEST CZYNNA CODZIENNIE PO MSZY ŚWIĘTEJ

Adres: ul. Nyska 4

48-381 Goświnowice

tel. 77 435 62 82


CHARAKTERYSTYKA PARAFII

Parafia Goświnowice obejmuje swoim zasięgiem obszar 4 wsi:

 • Goświnowice (1335 osób)
 • Ulanowice (93 osób)
 • Grądy (167 osób)
 • Malerzowie Małe (272 osób)

W Ulanowicach istnieje kaplica, w której odprawiane są coniedzielne Msze Święte.


KONTO PARAFII

Poniżej przedstawione są dane do konta bankowego parafii:

31 1240 1675 1111 0010 0813 2106
PEKAO I O. w Nysie

Nazwa i adres:
Parafia Rzymsko-Katolicka
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Nyska 4
48-381 Goświnowice

Przypominamy, że darowizny na cele kultu religijnego można odliczyć od podatku dochodowego pit za odpowiedni rok!


HISTORIA

Czasy przed wybudowaniem kościoła katolickiego

W 1867 r. założono “Męskie stowarzyszenie śpiewacze Goświnowicko - Suszkowickie 1867“, a w 1910 roku powstał chór pod nazwą “Zgoda“(Eintracht). Obydwa te zespoły połączyły się w 1933 r. pod nazwą “Zgoda 1867“.

Natomiast w 1868 r. został założony przez Dr Karla Rudolfa Friedenthala, starostę tych ziem, na prośbę swojej matki, klasztor szarych sióstr elżbietanek. Został on przekazany w dniu 30 VIII 1868 roku i został nazwany Szpitalem Klasztornym dla ubogich “Amalienstift“. Należał do nyskiej prowincji zakonnej. Siostry przybyły do Goświnowic w dniu 27 IX 1868 roku. Była to matka Perpetua Lorenz wraz z dwoma innymi siostrami. Początkowo występowało wiele niedogodności, przede wszystkim z wypełnianiem swoich obowiązków religijnych przez siostry, ponieważ kościół katolicki w Goświnowicach wybudowano dopiero w 1872 roku i na początku był obsługiwany przez duchownych z Nysy. Później Elżbietanki otrzymały własny dom, który powiększono w 1932 roku. Z czasem pielęgnacja szpitalna zmniejszyła się, ponieważ w pobliskiej Nysie powstał nowoczesny szpital. Dlatego siostry zajmowały się głównie prowadzeniem przedszkola , pielęgnacją niemowląt i chorych na gruźlicę, naświetlaniem lampą kwarcową i gimnastyką ortopedyczną. Według danych z roku 1935 pod opieką ambulatoryjną znajdowało się 829, w przedszkolu natomiast było 73 dzieci. placówka została zlikwidowana dnia 31 VIII 1946 roku w związku z ewakuacją sióstr na Zachód.


KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Wspomniany już kościół katolicki pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny został zbudowany w 1872 roku, a jego konsekracja (poświęcenie) miało miejsce 10.11.1872 r., czyli w drugą niedzielę listopada. Pierwotnie kościół w Goświnowicach był katolicką gminą kapliczną, do której dojeżdżał proboszcz z pobliskiej Nysy. W 1924 r. została podniesiona do rangi kuracji, wyłączoną z parafii św. Jakuba w Nysie.  Duszpasterzami byli tu od 1921 r. Ks. Kuratus Siegfried Schultheis, a w latach 1939-1945 Ks. Proboszcz Georg Rehnelt.

 • kosciol_stary_prezbiterium
 • wnetrze_kosciola_stary_organy
 • koscol_zniszczenia
 • remont_kosciola_goswinowice
 • zniszczenia_plebania

W 1982 r. powiększono parafię Goświnowice poprzez przyłączenie wiosek: Grądy, Malerzowice Małe i Ulanowice. Zostały one wyłączone z parafii Otmuchów.


DUSZPASTERZE PO 1945

Po II wojnie światowej na terenie parafii posługiwali: o. Marian Pietryga OFM, ks. Piotr Guła, ks. Adam Igielski, ks. Józef Stefański, ks. Aleksander Chmielowski, ks. Jerzy Witeczek.

 • Front kościoła w latach 90
 • Tył kościoła w latach 90
 • Wnętrze kościoła w latach 90

 

Obecnym proboszczem jest ks. Andrzej Gołaszewski.

 

Powitanie obrazu 1995

Przywitanie obrazu Marki Boskiej Częstochowskiej 1 lipca 1995 roku.


POWOŁANIA

Z parafii Goświnowice pochodzą:

 • ks. Józef Smalara,
 • o. Paweł Andrasz OMI,
 • ks. Łukasz Gniła
 • siostra Paschalis CSSE

CMENTARZ PARAFIALNY

Na terenie Goświnowic zlokalizowany jest cmentarz parafialny o wielkości 0,40ha. Znajduje się on przy ul. Nyskiej. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisana jest aleja kasztanowców na cmentarzu parafialnym.

 • Aleja kasztanowa
 • Cmentarz w Goświnowicach w noc Wszystkich Świętych 1
 • Cmentarz w Goświnowicach w noc Wszystkich Świętych 2
 • Cmentarz w Goświnowicach w noc Wszystkich Świętych 3
 • Cmentarz w Goświnowicach
 • Figura 1
 • Figura 2
 • Kaplica
 • Nagrobek
 • Widok ogólny

 

Bibliografia dot. cmentarza:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nysa, Oprac. REGIONPLAN, Wrocław 2008.

Joomla templates by a4joomla