Rynek w Goświnowicach
Panorama Goświnowic z XX w.
LKS Goświnowice
Nieistniejący już pałac w Goświnowicach
Góra Krzyżowa w mglisty poranek
Panorama
Fragment Messtischblatt'u z 1938 roku

Już 30 marca 2023 r., czyli w przyszly czwartek, o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Goświnowicach, odbędzie sie zebranie, którego glównym zadaniem bedzie wyłonienie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej dla naszej miejscowości.

Zgodnie z ząrzadzeniem Burmistrza Nysy Nr 1862/2023 z dnia 16 marca 2023 roku wyznaczono I termin Zebrania na godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Goświnowicach, natomiast w przypadku braku quorum, II termin Zebrania odbedzie sie w tym samym dniu o godz. 17:15.

W załaczniku do przedmiotowego zarządzenia przedstawiono także program zebrania:

 

PORZADEK ZEBRANIA

Porządek Zebrania zwołanego na dzień 30 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Goświnowicach w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Goświnowice przedstawia sie nastepujaco:

1)            Otwarcie Zebrania przez Burmistrza Nysy

2)            Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

3)            Sprawozdanie Sołtysa za okres minionej kadencji

4)            Wybór Komisji Skrutacyjnej

5)            Wybór Sołtysa

6)            Ogłoszenie wyników głosowania

7)            Wybór członków Rady Sołeckiej

8)            Ogłoszenie wyników głosowania

9)            Zamknięcie Zebrania

Pełną treść zarządzenia mozna znaleźć pod linkiem BIP Gminy Nysa: https://bip.nysa.pl/?a=6270

Joomla templates by a4joomla