Rynek w Goświnowicach
Panorama Goświnowic z XX w.
LKS Goświnowice
Nieistniejący już pałac w Goświnowicach
Góra Krzyżowa w mglisty poranek
Panorama
Fragment Messtischblatt'u z 1938 roku

W ostatnim czasie zaproponowana została piękna inicjatywa założenia w naszej miejscowości Koła Gospodyń Wiejskich. Dlatego w najbliższy poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku o godzinie 19:00 w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się spotkanie organizacyjne.

Przypominamy, że aby zarejestrować koło, wystarczy zebrać minimum 10 członków, którzy ukończyli 18 lat i zamieszkują teren, na którym ma działać KGW. Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania. Brane pod uwagę jest tylko pierwsze z nich. Bardzo ważna jest również informacja, iż jednocześnie można być członkiem wyłącznie jednego koła. Zatem, jeśli przynależysz już do innej, podobnej organizacji, nie możesz być założycielem ani członkiem kolejnego koła.

Pierwsze KGW powstawały już 130 lat temu, a na ich spotkaniach dzielono się swoją wiedzą na tematy kulinarne czy prowadzenia domu. Dziś wachlarz działań kół jest w zasadzie nieograniczony, choć kojarzą się przede wszystkim ze wspomaganiem potrzebujących, pielęgnowaniem tradycji czy organizacją różnych uroczystości. W dobie Internetu wydaje się, że sprawnie działające KGW może być także lekarstwem na zanik więzi.

  • Koło Gospodyń Wiejskich
Joomla templates by a4joomla