Rynek w Goświnowicach
Panorama Goświnowic z XX w.
LKS Goświnowice
Nieistniejący już pałac w Goświnowicach
Góra Krzyżowa w mglisty poranek
Panorama
Fragment Messtischblatt'u z 1938 roku

Zarząd klubu LKS Goświnowice zaprasza członków klubu na Walne Zebranie Wyborcze, które odbędzie się dnia 19.03.2017r. (NIEDZIELA) o godz. 17.00 w pawilonie sportowym (świetlicy) przy stadionie w Goświnowicach.

Porządek Walnego Zebrania Wyborczego LKS Goświnowice:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Wyborczego LKS Goświnowice
2. Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania
3. Powołanie Sekretarza Zebrania
4. Powołanie Prezydium Zebrania
5. Wybór komisji mandatowej
6. Sprawozdanie komisji mandatowej
7. Przyjęcie porządku obrad
8. Uchwalenie regulaminu obrad
9. Wybór komisji: a) wyborczej b) uchwał i wniosków
10. Sprawozdanie Zarządu LKS Goświnowice
11. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LKS Goświnowice
12. Dyskusja
13. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi LKS Goświnowice
14. Uchwalenie ilości członków w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej LKS Goświnowice
15. Zgłoszenie Kandydatów na członków Zarządu LKS Goświnowice
16. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej LKS Goświnowice
17. Powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej LKS Goświnowice. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
18. Wybór delegatów na Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze GZ LKS NYSA
19. Dyskusja ciąg dalszy
20. Ogłoszenie wyników wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej LKS Goświnowice
21. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
22. Przyjęcie uchwał i wniosków
23. Zakończenie obrad

Zapraszamy wszystkich, którym przyszłość LKS Goświnowice leży na sercu.

Joomla templates by a4joomla