Rynek w Goświnowicach
Panorama Goświnowic z XX w.
LKS Goświnowice
Nieistniejący już pałac w Goświnowicach
Góra Krzyżowa w mglisty poranek
Panorama
Fragment Messtischblatt'u z 1938 roku

Zarząd klubu LKS Goświnowice zaprasza członków klubu na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 04.03.2017r. (SOBOTA) o godz. 17.00 w pawilonie sportowym (świetlicy) przy stadionie w Goświnowicach.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego LKS Goświnowice przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego LKS Goświnowice

2. Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania

3. Powołanie Sekretarza Zebrania

4. Powołanie Prezydium Zebrania

5. Wybór komisji mandatowej

6. Sprawozdanie komisji mandatowej

7. Przyjęcie porządku obrad

8. Uchwalenie regulaminu obrad

9. Wybór komisji:

a)wyborczej

b)uchwał i wniosków

10. Sprawozdanie Zarządu LKS Goświnowice

11. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LKS Goświnowice

12. Dyskusja

13. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi LKS Goświnowice

14. Uchwalenie ilości członków w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej LKS Goświnowice

15. Zgłoszenie Kandydatów na członków Zarządu LKS Goświnowice

16. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej LKS Goświnowice

17. Powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej LKS Goświnowice. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

18. Wybór delegatów na Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze GZ LKS NYSA

19. Dyskusja ciąg dalszy

20. Ogłoszenie wyników wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej LKS Goświnowice

21. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej

22. Przyjęcie uchwał i wniosków

23. Zakończenie obrad.

 

Zapraszamy wszystkich, którym przyszłość LKS Goświnowice leży na sercu.

Joomla templates by a4joomla