Rynek w Goświnowicach
Panorama Goświnowic z XX w.
LKS Goświnowice
Nieistniejący już pałac w Goświnowicach
Góra Krzyżowa w mglisty poranek
Panorama
Fragment Messtischblatt'u z 1938 roku

Zapewne żyją w Goświnowicach osoby, które pamiętają gehennę wojny. Spośród tej grupy część zdecydowała się osiąść właśnie w naszej wiosce, już po tych okropnych latach, by rozpocząć nowe życie. Zapewne pamiętają jak wiele zniszczeń wówczas należało uprzątnąć. A te, biorąc pod uwagę ogłoszenie Nysy przez Niemców Miastem – Twierdzą (Festung Neisse), także na jej przedpolach były ogromne.

Niestety jeszcze nie udało nam się dotrzeć do takich osób, więc pozostają nam tylko źródła historyczne w postaci starych map, czy zdjęć i pocztówek.

Dziś jednak chcemy się skupić na samym umiejscowieniu nieistniejącego już pałacu w Goświnowicach, gdyż nie jest to takie proste jakby się wydawało. Co prawda zachowała się stara kotłownia pałacu (widoczna z ul. Radzikowickiej), jednakże umiejscowienie budynku głównego jest dość trudne. Tym bardziej że były takie czasy, gdy gorzelnia rozwijając się po prostu potrzebowała terenów. Mogło to spowodować, że ruiny pałacu zostały zrównane z ziemią, a następnie pokryte płytami betonowymi. Albo pozostałości z budynku typu fundamenty, mogły stać się podwaliną innego już budynku na potrzeby gorzelni.

Rozwiewając wątpliwości, poniżej zostało przedstawione zestawienie dwóch map: Niemieckiego Messtischblattu z 1938 roku, a także mapy topograficznej z geoportalu. Dzięki georeferencji udało się połączyć je tak, aby miejsce gdzie znajdował się pałac (zaznaczony na czerwono) było widoczne na młodszej mapie.

Okazuje się więc, że w miejscu gdzie znajdował się pałac dziś nie ma nic.

Co prawda na malutkiej części znajduje się pomieszczenie wagi, ale może się to mieścić w granicach błędu czy to programu czy map  (nie ulega wątpliwości, że istnieją mniejsze lub większe różnice między nimi).

Jeżeli istnieją osoby jeszcze bardziej zorientowane, posiadające dokładniejszą wiedzę i chciałyby się nią podzielić to zapraszamy do kontaktu mailowego.

Przypominamy, że miejsce gdzie znajdował się pałac dziś leży na terenie prywatnym i bez upoważnienia nie powinno się na nim przebywać !

Poniżej efekty pracy:

  • 1. Pałac na mestischblatte
  • 2. Pałac na mapie topo
  • 2w1
  • 3. Ogród
  • Goświnowice
  • ortofotopałac
Joomla templates by a4joomla