Rynek w Goświnowicach
Panorama Goświnowic z XX w.
LKS Goświnowice
Nieistniejący już pałac w Goświnowicach
Góra Krzyżowa w mglisty poranek
Panorama
Fragment Messtischblatt'u z 1938 roku

W ubiegłym tygodniu, 1 października, zaprosiliśmy mieszkańców Goświnowic do podzielenia się swoją opinią dotyczącą nowych nasadzeń w miejsce utraconej alei kasztanowców na ul. Kolejowej. Ankieta składała się z jednego wymaganego pytania dotyczącego drzew wysokich - szczególnie eksponowanych, oraz jednego dotyczącego drzew mniejszych, które miałyby być posadzone w okolicach zabudowań. Możliwe było także przekazanie osobistych sugestii w ostatnim otwartym pytaniu.

W ankiecie zarejestrowano 105 odpowiedzi, za które bardzo serdecznie dziękujemy! Chcielibyśmy przekazać wyniki tejże sondy, które będą miały realny wpływ na nasadzenia.

Na pierwsze pytanie dotyczące dużych, szczególnie eksponowanych drzew uzyskano 104 odpowiedzi, które rozkładają się w następujący sposób:
1. Kasztanowiec czerwony (Aesculus x Carnea) - 61% - 64 głosy
2. Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) - 21% - 22 głosy
3. Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) - 15,2% - 16 głosów
Udzielono także trzech odpowiedzi, które nie były sprecyzowane, a są nimi: Drzewa owocowe (1 głos; 1%), drzewa iglaste (1 głos; 1%), oraz wyrażono opinię, że żadne drzewa tam nie powinny rosnąć (1 głos; 1%)

  • 02. Odpowiedzi na drugie pytanie (małe drzewa)

Drugie pytanie dotyczyło mniejszych drzew, które miałby być zasadzone tam, gdzie duże mogłyby nie być najlepszym rozwiązaniem, czyli np. w okolicach zabudowań. Uzyskano 101 odpowiedzi (na to pytanie odpowiedź nie była obligatoryjna):
1. Wiśnia japońska (amonogawa) – 53,5% - 54 głosy
2. Klon kulisty – 19,8% - 20 głosów
3. Wiśnia kulista – 13,9% - 14 głosów
4. Śliwa wiśniowa – 9,9% - 10 głosów
Udzielono także trzech dodatkowych odpowiedzi: cis pospolity (1 głos; 1 %), drzewa owocowe (1 głos; 1 %), oraz także zarejestrowano odpowiedź, że żadne drzewa nie powinny także tam rosnąć (1 głos; 1 %).

  • 02. Odpowiedzi na drugie pytanie (małe drzewa)

Istniała także możliwość przekazania swojej sugestii w pytaniu otwartym i z tej opcji skorzystało 9 ankietowanych. Otrzymano czasami sprzeczne opnie co tylko potwierdza, że sprawa wycinki budzi różne odczucia. W jednej opinii zasugerowano, aby więcej sadzić, lub uszanować stan obecny, a inna odpowiedź mówiła o wycięciu pozostałych starych drzew. Sugerowano także rozpatrzenie drzew owocowych oraz miłorzębu japońskiego, którym można by było się wyróżniać, gdyż nie jest popularnym drzewem, a pięknie się prezentuje. Otrzymano także bardzo konstruktywne odpowiedzi, mówiące np. o całkowitej rezygnacji z kasztanowców, gdyż powszechna plaga szrotówka kasztanowcowiaczka z czasem może zacząć opanowywać również ten gatunek. Jeśli chodzi o wprowadzenie nowych zadrzewień zaproponowano np. klony zwyczajne jako drzewa duże, gdyż w odróżnieniu od lipy nie posiada strzelistego pokroju, lecz bardziej rozłożysty na boki, dzięki czemu przyczyni się do szybkiego zacienienia. Jako gatunki niższe można zastosować powtarzający się harmonijny układ drzew: śliwa wiśniowa w odmianie „Pissardi” oraz klon zwyczajny w odmianie „Globosum”, które miałyby stanowić nawiązanie do większych klonów przez co kompozycja będzie spójna.

Pojawiły się także głosy aby o nowe nasadzenia także zadbać, gdyż często zapomina się o pielęgnacji drzew, co może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas i podzielili się swoją opinią dziękujemy z całego serca.

Joomla templates by a4joomla